Άσκηση - Παραλία

Στον κόσμο των αισθήσεων γίνομαι Αίσθηση.
Ανακαλύπτω διαδρομές μέσα στο σώμα μου, από το υλικό στο λεπτοφυές και Αόρατο.