Δελφοί 2019

Μέσα στην εσωτερική Σιωπή γεννιέται ο Έρωτας,
που ενώνει ζωή και θάνατο, ύλη και πνεύμα,
φέροντας έμπνευση, ενθουσιασμό και Δημιουργία.