Δελφοί 2023

”Η Πραγμάτωση της Γνώσης Απελευθερώνει.”
 
Μέσα στη μεταβαλλόμενη ύλη
Υπάρχει το αμετάβλητο Πνεύμα
Ζω με τη Γνώση της αθανασίας μου
Μέσα στη θνητότητά μου.
Η μόνη Αλήθεια Το Φως που Είμαι.
Πραγματωμένη Γνώση είναι το άνοιγμα στη Θεία Χάριν.
Η Χαρά του μοιράσματος στο θαύμα της ζωής!