Δελφοί 2021

Ο Θεατής και το Θέαμα
Ο Purusha και η Prakriti
Ο Εαυτός και η Φύση
 
΄΄Η ψυχή βρίσκει τη χαμένη της δόξα και θυμάται την ίδια της τη φύση…΄΄